Splošni pogoji spletne strani

Nahajate se na spletnem mestu www.leticia.si (v nadaljevanju: spletno mesto), katerega namen je omogočiti javnosti predstavitev izdelkov podjetja Maremico. Podatki na spletnem mestu so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju. Spletno mesto je last podjetja Maremico d.o.o., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana, ki si pridržuje vse pravice v zvezi z uporabo tega spletnega mesta. Z vstopom na spletno mesto uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašajo ter jih njihove določbe zavezujejo.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu in podstraneh so informativne narave. Podatki in informacije, ki so dosegljivi na spletnem mestu, se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Ne zagotavljamo točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletnem mestu, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik, zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. Prav tako ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala na uporabnikovi strojni ali programski opremi zaradi uporabe spletnega mesta. Ustrezno zaščitno mora zagotoviti uporabnik sam (protivirusni programi …) preden dostopa do spletnega mesta. Avtor spletnega mesta ima možnost odstopa od pogodbe s stranko, če se ugotovi bistvena zmota (46. člen OZ). Bistvena zmota je lahko lastnost predmeta in vse zmote, ki se jih po običajih v prometu ali po namenu strank šteje za odločilno ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi bistveno zmoto v ceni. Vsi uporabniki spletnega mesta uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Avtor spletnega mesta ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno ali drugo škodo, ki izhaja ali je v povezavi z uporabo spletnega mesta, z dostopom ali nezmožnostjo uporabe informacij na spletnem mestu. Na spletnem mestu so navedena mnenja uporabnikov. Nekatera mnenja so navedena samo kot primer. Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani. Avtor spletnega mesta si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali dostop do nje zaradi tehničnih težav, vzdrževanja ali drugih težav.

Zasebnost (varstvo osebnih podatkov)

Osebni podatki naših uporabnikov so ena izmed stvari, kateri posvečamo veliko pozornost. Upravitelj spletnega mesta je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Na določenih mestih spletnega mesta in v e-mailih zbiramo naslednje podatke o uporabnikih: ime, priimek, spol, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, kliki in odpiranja (v e-mailih, SMS in obvestilnih sporočilih in na spletni strani). Vse osebne podatke varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1), zato jih nikoli ne prodajamo, dajemo v najem ali kakor koli drugače posredujemo tretji osebi.

Prejemnik e-mail, SMS in obvestilnih sporočil dovoli podjetju Maremico d.o.o. zbiranje, segmentacijo, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako dovoli uporabo osebnih podatkov za namen izvajanja remarketinga (vnovičnega trženja) preko Facebook in Google oglasov.

Vsem staršem in skrbnikom svetujemo, da otroke naučijo varne in odgovorne uporabe spleta, kar vključuje posredovanje njihovih osebnih podatkov. Mladoletniki svojih podatkov ne bi smeli posredovati na spletno stran www.leticia.si.

Uporabnik z oddajo svojih podatkov dovoljuje, da jih podjetje Maremico d.o.o., uporabi za:

  • pošiljanje e-novic in koristnih nasvetov po e-pošti,
  • izvajanje neposrednega trženja,
  • obveščanje o dogodkih,
  • komuniciranje v zvezi z nakupom,
  • izvedba nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti,
  • statistične in tržne analize: segmentacija uporabnikov, sledenje klikom (na spletni strani in v e-mailih) in odpiranjem e-mailov za izboljševanje ter personalizacijo vsebine e-mailov,
  • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih podjetja ter partnerjev podjetja,
  • telefonske klice (tudi na mobilne telefone), SMS sporočila in pošiljanje navadne pošte.

Zbrani podatki se hranijo za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica uporabnika. Posameznik lahko kadar koli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15ih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjeni način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Upravljalec osebnih podatkov mora uporabniku na njegovo zahtevo potrditi, če se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj ter njihovo prepisovanje ali kopiranje, posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in dati informacijo o metodah obdelave podatkov.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo.

Obseg uporabe podatkov in pravice intelektualne lastnine

Vse slike, teksti, članki in mnenja so last avtorjev spletnega mesta. Podatke in informacije s spletnega mesta lahko posameznik uporablja za lastno, zasebno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij za namene branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način je prepovedano. Izjema so novinarji in uredniki slovenskih medijev, ki lahko uporabljajo vse članke in slike za objavo v medijih.

Še posebej je prepovedana uporaba slik, besedil in ostalega gradiva na spletnem mestu v komercialne namene. V primeru uporabe gradiva v komercialne namene bomo proti kršitelju sprožili pravni postopek pri pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vse blagovne znamke so registrirane blagovne znamke njenih lastnikov in so na spletnem mestu uporabljene zgolj v informativne namene.

Povezave spletnega mesta www.leticia.si z drugimi spletnimi mesti

Maremico d.o.o. ne prevzema odgovornosti za piškotke, ki se uporabljajo na drugih spletnih mestih, s katerimi je povezano spletno mesto www.leticia.si ali se nanje sklicuje.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Maremico d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem Maremico d.o.o. lahko poveže preko telefonske številke 01 5610 900 ali preko elektronske pošte prodaja@maremico.si.

Skladno z zakonskimi normativi Maremico d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Maremico d.o.o. kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS). Platforma SRS se nahaja na elektronski povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Hvala za čas, ki ste si ga vzeli, da ste prebrali pojasnila na tej strani. Veliko užitkov pri uporabi spletnega mesta.