Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si.

Sporot plakat