Mnenja zadovoljnih uporabnikov Leticie

Med uporabniki Leticie so eni najboljših in najuspešnejših slovenskih podjetnikov, umetnikov, igralcev, zdravnikov in športnikov. To so ljudje, ki ne verjamejo v pravljice, ampak v to, kar preizkusijo in čutijo sami. Menijo, da je Leticia eden glavnih razlogov za njihovo jutranjo spočitost, moč in sproščenost čez dan.