Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si.

Pasica - naložba za dvig digitalnih kompetenc

Aktivnosti Maremico d.o.o. so sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktivnosti podjetja Maremico d.o.o.v sklopu javnega poziva »Vavčer za dvig digitalnih kompetenc« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
www.eu-skladi.si

Kratek opis naložbe:

Aktivnosti s strani podjetja Maremico d.o.o. potekajo od 12. 6. 2019 do 12.12. 2019 in so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«.

Javni poziv sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor naložbe se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, »Vavčer za dvig digitalnih kompetenc«.

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vavčer sofinancira aktivnosti za dvig digitalnih kompetenc zaposlenih in vodstvenega kadra.

Namen in cilji naložbe:

  • Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 javnega poziva, za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  • Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Izbrana izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc in cilji:

  • Skrivnosti e-mail in vsebinskega marketinga v dobi GDPR
  • Marketinška avtomatizacija v praksi
  • Z digitalnim marketingom elegantno do novih kupcev v B2B in B2C
  • Kako postaviti pravo ceno izdelku ali storitvi v digitalni dobi in kako jih pozicionirati na trgu?
  • Z dizajnerskim razmišljanjem do tržno uspešnih digitalnih izdelkov in storitev

Novo znanje nam bo v pomoč, za dosego večje konkurenčnosti in ciljev na ključnih področjih, kamor spadajo: identifikacija želj in potreb naših kupcev oz. uporabnikov, na podlagi njihovega razumevanja oblikovanje novih storitev ali produktov po metodi »Design thinking«, delna avtomatizacija marketinga in komunikacije s strankami ter posledično izboljšanje marketinga na družbenih omrežjih. Za boljšo učinkovitost pa bo sledila prilagoditev vsebinskega marketinga. Posledično se bomo na ta način približali našim strankam.